Donateursbelangen

Stichting Donateursbelangen

Stichting OverdrukSyndroom NL  is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart

het gewenst gedrag donateursbelangen na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.


Wij zullen donateurgericht werken in het belang van de donateur. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).


Als donateur kun je GRATIS lid worden bij Stichting Donateursbelangen die de belangen van donateurs in Nederland behartigt, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen


Omdat wij het gewenst gedrag donateursbelangen naleven mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge op onze uitingen.


Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl.