Huisartsenbrochure
Als de druk te hoog wordt                     


                     


                       als de druk te hoog wordt

Doneer anoniem

BESTEMMINGSFONDS & PROJECT HUISARTSENBROCHURE

HUISARTSENBROCHURE OVERDRUKSYNDROOM & TARLOV CYSTEN


De huisarts is het eerste aanspreekpunt als lichamelijke klachten niet over gaan of ernstiger worden. 

Daarom is het van belang dat ELKE huisarts op de hoogte is van het overdruksyndroom & Tarlov cysten. 

Hiervoor is een huisartsenbrochure noodzakelijk welke de juiste richtlijnen aangeeft voor uw huisarts.

Om een huisartsen brochure te kunnen ontwikkelen is veel geld nodig. Deze moet medisch goed onderbouwd en onderschreven zijn en dient aan voorwaarden te voldoen. De VSOP zal SOSNL daarin gaan bijstaan.


Het stellen van de diagnose is belangrijk omdat daarmee erkend wordt dat de pijn van de patiënt invaliderende neurotische pijn is t.g.v. een lichamelijke aandoening en géén psychologische oorzaak heeft.

Deze erkenning zorgt niet alleen voor meer begrip vanuit de omgeving maar behoedt de patiënt tevens voor verdere onnodige, invasieve en potentieel schadelijke onderzoeken en/of behandelingen.

Hierdoor levert u met uw donatie tevens een bijdrage om de toch al hoge zorgkosten te reduceren.


Wilt u dit project steunen?