Enquète

Enquête voor patiënten welke geen coronavaccin en/of diepe neustest

kunnen of willen  ondergaan


Bij een groot deel van de patiënten met Tarlov-Cysten en/of het Overdruksyndroom komen meerdere aandoeningen voor (vaak co-morbide aandoeningen als gevolg van bindweefselaandoeningen, maar ook andere aandoeningen zoals allergieën).


Sommige patiënten durven zich niet te laten testen of vaccineren vanwege bloedings- en trombose gevaar.
Hierdoor zullen een aantal patiënten nóg meer in hun vrijheid worden beperkt dan ze al zijn door hun ziekte. Immers, een groen vinkje op je QR code is alleen te verkrijgen door een vaccinatie of een diepe neustest.  Hierdoor is Stichting OverdrukSyndroom van mening dat een zelftest of andere optie (bloedtest) geaccepteerd zou moeten worden voor deze patiënten, dan wel dat zij hiervoor een uitzondering zouden moeten verkrijgen.


Om inzichtelijk te maken om hoeveel patiënten het gaat, welke een risico lopen op (neus)bloedingen, trombose en/of allergisch zijn, vragen we uw medewerking.
De afgelopen 5 jaren is door het VN-verdrag Handicap het doel gesteld de positie van mensen met een beperking of ziekte te verbeteren, maar het lijkt er nu op dat deze groep mensen weer terug bij af is nu zij door de huidige maatregelen buitengesloten worden. Onlangs heeft Lisa Westerveld hier al Kamervragen over gesteld.

Stichting OverdrukSyndroom pleit voor het VN-verdrag dat een ieder in deze maatschappij mee moet kunnen doen, dus óók de niet gevaccineerde en/of niet geteste patiënten om medische redenen.


 *Invullen kost u ongeveer 6 minuten en kan geheel anoniem.