Home

Stichting OverdrukSyndroom NL

Stichting OverdrukSyndroom NL (SOSNL)


SOSNL zet zich in voor onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van overdruk in hersenen en ruggnemergkanaal  & symptomatische Tarlov cysten en zorgt voor meer bekendheid over deze ernstig invaliderende aandoening.SOSNL wil bijdragen aan de (h-)erkenning, informatieverstrekking en onderzoek met als resultaat een gezondheidswinst in Nederland.

SOSNL steunt klinisch en fundamenteel onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over overdruksyndroom en tarlov cysten m.b.t. betere diagnostiek en/of een veilige, effectieve behandeling.

SOSNL werft fondsen voor de financiering van onderzoek, geeft voorlichting aan patiënten, betrokkenen en het grote publiek over overdruksyndroom en tarlov cysten.


SOSNL heeft geen winstoogmerk.De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door Oude Breuil & Remeijer

Stichting OverdrukSyndroom NL staat ingeschreven bij de KVK onder 71618791

+WhatsApp:31 6 54782636

FOLLOW US

® Stichting OverdrukSyndroom NL

Deze website wordt veilig gehost en voldoet aan de AVG