Home                     


                     


                       als de druk te hoog wordt

Als de druk te hoog wordt
Doneer anoniem
Als de druk te hoog wordt

Ook Stichting OverdrukSyndroom NL heeft het Manifest Voorrang Vaccinatie ondertekend

Stichting OverdrukSyndroom NL (SOSNL)


SOSNL draagt bij aan de (h-)erkenning, informatieverstrekking en onderzoek met als resultaat een gezondheidswinst in Nederland.

SOSNL wil met deze website bekendheid creëren bij patiënten, medici, zorgverzekeraars en het grote publiek.

SOSNL zet zich in voor onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van overdruk in hersenen en ruggenmergkanaal  & symptomatische Tarlov cysten en zorgt voor meer bekendheid over deze ernstig invaliderende aandoening.

SOSNL werft fondsen voor de financiering van onderzoek, geeft voorlichting aan patiënten, betrokkenen en het grote publiek over overdruksyndroom en tarlov cysten.

SOSNL steunt klinisch en fundamenteel onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over overdruksyndroom en tarlov cysten m.b.t. betere diagnostiek en/of een veilige, effectieve behandeling.

SOSNL heeft geen winstoogmerk.


SOSNL is daarvoor afhankelijk van uw donatie!


Zie ook ons beleidsplan 2018 t/m 2021


De balans en de staat van baten en lasten wordt gemaakt met ondersteuning van Partin

Op 18 mei vragen we meer awareness op nationaal niveau voor de progressief invaliderende neurologische aandoening Overdruksyndroom en Tarlov-cysten. Dit is de dag waarop de ommekeer van de Tarlov cysten in de medische literatuur bevestigd werd middels het artikel “Electromyography and A Review of the Literature Provide Insights into the Role of Sacral Perineural Cysts in Unexplained Chronic Pelvic, Perineal and Leg Pain Syndromes” Published Date: May 18, 2017.


En daarom willen we aandacht vragen voor de huisartsenbrochure.

De huisarts is het eerste aanspreekpunt als lichamelijke klachten niet over gaan of ernstiger worden. Daarom is het van belang dat ELKE huisarts op de hoogte is van het overdruk-syndroom & symptomatische Tarlov cysten. 

Hiervoor is een huisartsenbrochure noodzakelijk welke de juiste richtlijnen aangeeft voor de huisarts. De VSOP zal Stichting OverdrukSyndroom hierin bijstaan echter, hier zijn hoge kosten aan verbonden. 

Met uw donatie draagt u bij aan een betere kwaliteit van leven en helpt u arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken voor deze patiënten.

Zonder uw steun blijft deze ernstig invaliderende aandoening onzichtbaar voor medici, patiënt en uw omgeving.

De link naar de lezing over overdruksyndroom & Tarlov-cysten is op te vragen via secretariaat@sosnl.nl 

Helaas zijn wij genoodzaakt deze video niet openbaar te presenteren vanwege kennelijke  schending van het auteursrecht volgens Pic Rights welke een heksenjacht heeft geopend op kleine stichtingen en verenigingen en hierbij extreem hoge bestuurlijke boetes oplegt. (Er schijnt even een  cartoonachtige illustratie te zien te zijn). 


Vraag gerust de link aan om deze lezing te kunnen bekijken. Onze excuses hiervoor.

Word vriend van SOSNL

voor € 25,- per jaar

FORUM


Voor patiënten, medisch professionals, organisatie medewerkers en geïnteresseerden. 

Ontmoet hier lotgenoten, deel ervaringen

en/of stel je vragen.

 

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

 

Vind hier de meest recente wetenschappelijke artikelen (Ned. vert.) over OverdrukSyndroom & Tarlov cysten.

 

WAT KUNT U DOEN?U kunt Stichting OverdrukSyndroom NL op verschillende manieren steunen

Of stort op 

NL54 INGB 0007 7460 50

t.n.v. Stichting Overdruksyndroom NL

VRIJWILLIGER WORDEN


Als patiënt of betrokkene

of

als medisch professional betrokken zijn? 


Mail ons!